น้ำยามาตรฐานรุ่น HI7010L

น้ำยามาตรฐานรุ่น HI7010L