เครื่องวัดความชื้นในน้ำผึ้งแบรนด์รุ่น PAL-22S

เครื่องวัดความชื้นในน้ำผึ้งแบรนด์รุ่น PAL-22S