เครื่องวัดความดังเสียงรุ่น GM1352

เครื่องวัดความดังเสียงรุ่น GM1352