เครื่องวัดความดังเสียงรุ่น GM1356

เครื่องวัดความดังเสียงรุ่น GM1356