เครื่องวัดความหวานรุ่น PAL-1

เครื่องวัดความหวานรุ่น PAL-1