เครื่องวัดความเค็ม SB-1500PRO

เครื่องวัดความเค็ม SB-1500PRO