เครื่องวัดความเร็วลม GM816A

เครื่องวัดความเร็วลม GM816A