เครื่องวัดความเร็วลม MS6252A

เครื่องวัดความเร็วลม MS6252A