ชุดทดสอบดินทดสอบธาตุ NPK ในดินรุ่น HI3895

ชุดทดสอบดินทดสอบธาตุ NPK ในดินรุ่น HI3895