เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น DFP450W-0-8

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น DFP450W-0-8