เครื่องวัดอุณหภูมิ Reed C 370 RTD

เครื่องวัดอุณหภูมิ Reed C 370 RTD