เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Taylor 9842

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Taylor 9842