เครื่องวัดอุณหภูมิ Inkbird ITH-10

เครื่องวัดอุณหภูมิ Inkbird ITH-10