เครื่องวัดอุณหภูมิ N&V TEPAA01

เครื่องวัดอุณหภูมิ N&V TEPAA01