เครื่องวัดอุณหภูมิ Polder THM 389-90

เครื่องวัดอุณหภูมิ Polder THM 389-90