เครื่องวัดอุณหภูมิ Taylor 9835

เครื่องวัดอุณหภูมิ Taylor 9835