เครื่องวัดอุณหภูมิ UEi PDT650

เครื่องวัดอุณหภูมิ UEi PDT650