เครื่องวัดแอมโมเนีย HI700

เครื่องวัดแอมโมเนีย HI700